O spoločnosti

Hlavnou podnikateľskou činnosťou spoločnosti je:

 • oprava motorových vozidiel
 • oprava karosérii
 • oprava pneumatík vrátane nastavenia a vyváženia kolies
 • umývanie motorových vozidiel
 • maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľých živností (nákup a predaj pohonných látok)

Ďalšie činnosti podnikania:

 • prenájom hnuteľných, nehnuteľných vecí a nebztových priestorov
 • prenájom motorových vozidiel
 • čalúnnictvo
 • sprostredkovanie obchodu, služieb, výroby a dopravy
 • ubytovacie služby vrozsahu voľných živností
 • spracovanie a povrvhová úprava kovov
 • výroba dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a ich motory
 • výroba dopravných zariadení
 • skladovanie a uskladňovanie
 • zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
 • upratovacie práce
 • predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mlečnych nápoj, kotailov, piva, vína a destilátov
 • príprava a predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a ovbyklých príloh ako beymäsitých jedál
 • prevádzokovanie stavieb a ich zmien
 • dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
 • overovanie určených meradiel 
 • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečnym odpadom
 • podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
 • výroba a dodávka elektriny zariadeniami na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1MW vrátane
 • odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradenýchtechnických zaradení elektrických
 • oprava vyhradených  technických zariadení elektrických

Základné údaje o spoločnosti:

Obchodné meno spoločnosti:  ADS Vranov, s.r.o.

Sídlo spoločnosti:                          Mlynská 1345, Vranov nad Topľou 093 01

IČO:                                                      36 470 317

DIČ:                                                      2020001280

IČ DPH:                                               SK2020001280

Spoločnosť bola založena zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 20.12.2000, zapísaná v Obchodom registri Okresného súdu Prešov, oddie: Sro, vložka čislo: 12542/P s dňom zápisu 03.01.2001.

Orgány spoločnosti:

Spoločníci

 • Ing. Jozef Lacký
 • Ing. Mária Drozdova
 • Ing. Anna Bačiková

Štatutárny orgán: konateľ

 • Ing. Jozef Lacký