SADKART

SADKART je vernostný program prevádzkovaný spoločnosťou ADS Vranov, s.r.o. Mlynská 1345, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO : 36 470 317  pre zákazníkov nakupujúcich motorové palivá a ďalšie tovary a služby v sieti čerpacích staníc SADKA
SADKART
SADKART
SADKART
SADKART