ČS-SADKA Vranov nad Topľou

Prevádzková doba, adresa, kontakty

PON – NED: 6:30 – 21:00 hod.

Mlynská 1345, 093 01 Vranov nad Topľou
Areál SAD Vranov nad Topľou (oproti cintorínu)

Voľné reklamné plochy

ADS Vranov, s.r.o ponúka všetkým podnikateľským subjektom ako aj fyzickým osobám možnosť zverejnenia reklamy na 2 bilbordoch o rozmeroch 140 cm x 250 cm umiestnených na čerpacej stanici PHM “ČS SADKA” vo Vranove n.T..

Cena za 1 bilboard 350 € (rok) alebo 40 € (mesiac)

Umiestnenie bilbordov je znázornené na priložených fotografiách

Reklamnú fóliu si nájomca (objednávateľ) vyhotovuje a umiesňuje sám, alebo prostredníctvom reklamnej firmy.

Kontaktné osoby

Alena Milenkyova
+421 57 48 606 71

Ing. Bačíkova Anna
+421 905 975 685

ČS-SADKA Vranov nad Topľou
ČS-SADKA Vranov nad Topľou
ČS-SADKA Vranov nad Topľou
ČS-SADKA Vranov nad Topľou
ČS-SADKA Vranov nad Topľou
ČS-SADKA Vranov nad Topľou
ČS-SADKA Vranov nad Topľou
ČS-SADKA Vranov nad Topľou
ČS-SADKA Vranov nad Topľou
ČS-SADKA Vranov nad Topľou
ČS-SADKA Vranov nad Topľou
ČS-SADKA Vranov nad Topľou
ČS-SADKA Vranov nad Topľou